แบบฟอร์มรับประกันออนไลน์ FITBIT Warranty Registration Online

      Fitbit Reseller Thailand เปิดให้บริการส่งคำร้องออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแบบฟอร์ม เคลมสินค้า แจ้งซ่อม และปัญหาการใช้งานที่ท่านได้รับจากการใช้งานนาฬิกา Fitbit เพื่ออำนวยควยความสะดวกในการให้บริการ และ คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์

CHANGE LANGUAGE

แบบฟอร์มเคลมสินค้า ออนไลน์

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูณ์.


ช่วยเหลือ?

หลังจากท่านได้ส่งคำร้องออนไลน์เรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบสอบ อีเมลล์ของท่าน เพื่อดำเนินการ ตามขั้นตอนที่ระบุในการดำเนินการ ส่งเคลม หรือส่งซ่อม

FITBIT WARRANTY REGISTRATION ONLINE

Please complete the form below to complete.


helpdest?

After you have submitted your request online The staff will respond via email. In various steps in the process within 1 working days