ใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพ และ อุบัติเหตุ


การชำระค่าเบี้ยประกันภัย

ชำระค่าเบี้ยประกันภัยโดยการโอนเงินดังนี้ กรุณาชำระเงินค่าเบี้ยทันที หลังส่งใบคำขอเอาประกันภัย

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน ชื่อบัญชี บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด เลขที่บัญชี 022 - 188 - 8227

กรุณาส่งสลิปการโอนเงิน อีเมล์มาที่ lifeplanner@dstore.co.th หรือผ่านทางช่องทาง ไลน์แอปพลิเคชั่น

* การชำระเงินผ่าน dStore ถือเป็นการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ ประกันภัยโดยตรง
** dStore เป็นเพียงเจ้าของพื้นที่ในการลงโฆษณา ไม่ใช่ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย