เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • ส่งสำเนาบัตรประชาชนยืนยันรับความคุ้มครองที่ line @dstore.co.th หรือ อีเมลล์ dservice@dstore.co.th

  • กรณีเคลมสินใหม ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า dStore 

  • การพิจารณารับประกันภัยและสินใหมทดแทนเป็นไปตามเงื่อนไข บมจ.เมืองไทยประกันภัย เท่านั้น

  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า ที่ซื้อสินค้าตามเงื่อนไข และ ความคุ้มครองจะเกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามายัง dStore.co.th เท่านั้น