ใช้คะแนนแลกบัตรกำนัล starbuck

200.00฿

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • สามารถใช้คะแนนแลกบัตรกำนัล ได้สูงสุด 1,000 บาท/ สมาชิก/ต่อปี
  • ไม่สามารถใช้คะแนนแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  • สงวนสิทธ์จัดส่งบัตรกำนัล ตามข้อมูลที่อยู่สมาชิกในระบบ เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการดังกล่าวทุกกรณีเมื่อบริษัทตรวจสอบพบการทุจริต คะแนน
  • หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  • คะแนนสะสมที่ได้รับ ที่ไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าไม่สามารถแลกของรางวัลได้นอกจากแลกเป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าเท่านั้น