[E-voucher] พรบ รถเก๋งหรือรถเอนกประสงค์ ไม่เกิน 7 ที่นั่ง

645.00฿

เงื่อนไขการใช้ [E-Voucher]  พรบ รถเก๋งหรือรถเอนกประสงค์

จัดส่ง พรบ.ใน 24 ชั่วโมง

หลังจากทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือนายหน้าบริษัทประกันภัย ติดต่อกลับ เพื่อลงทะเบียนสมัครรับความคุ้มครองในวันและเวลาทำการ

การชำระเงินผ่าน dStore ถือเป็นการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ ประกันภัยโดยตรง
** dStore เป็นเพียงเจ้าของพื้นที่ในการลงโฆษณา ไม่ใช่ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

  กรุณาสแกนคิวอาโค๊ด ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ เพื่อส่ง สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์และรายละเอียดเพิ่มเติม

dStore เรามีการใช้ Cookies เพื่อพัฒนาประสบการณ์ การใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้งานบนเว็บไซด์นี้ เราถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง