ใช้คะแนนแลก Ais Mpay wallet

300.00฿

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • สามารถเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นมูลค่า Mpay wallet ได้สูงสุด 500 บาท/ สมาชิก/ต่อปี
  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี แจ้งหมายเลขในการทำรายการ ไม่ถูกต้อง
  • ไม่สามารถใช้คะแนนแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  • สงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการดังกล่าวทุกกรณีเมื่อบริษัทตรวจสอบพบการทุจริต คะแนน
  • มูลค่า Mpay wallet จะเติมเข้าระบบมือถือของท่านภายใน 1 ชั่วโมง
  • หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  • คะแนนสะสมที่ได้รับ ที่ไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าไม่สามารถแลกของรางวัลได้นอกจากแลกเป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าเท่านั้น