ใช้คะแนนแลก P80

500.00฿

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • สามารถใช้คะแนนสะสม 5,000 คะแนน แลกได้ 1 ขวด
  • หากทำรายการแลกของรางวัลแล้วไม่สามารถยกเลิกการทำธุรกรรมได้ทุกรณี
  • ไม่สามารถใช้คะแนนแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  • สงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการดังกล่าวทุกกรณีเมื่อบริษัทตรวจสอบพบการทุจริต คะแนน
  • หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  • คะแนนสะสมที่ได้รับ ที่ไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าไม่สามารถแลกของรางวัลได้นอกจากแลกเป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าเท่านั้น