ใช้คะแนนสะสม

890.00฿ 500.00฿

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • ใช้คะแนนสะสม 5,000 คะแนน แลกเสื้อยืดได้ 1 ตัวมูลค่า 890 บาท
  • หากทำรายการแลกของรางวัลแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ทุกรณี
  • ไม่สามารถใช้คะแนนแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  • สงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการทุกกรณีเมื่อตรวจสอบพบการทุจริต คะแนน
  • หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  • คะแนนสะสมที่ได้รับ ที่ไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าไม่สามารถแลกของรางวัลได้นอกจากแลกเป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าเท่านั้น
ล้างค่า