ใบสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูณ์.


คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต

1.สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
2.สำหรับพนักงานบริษัท รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
3.สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
4.สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้

 HOT ! 

1.สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
2.สำหรับพนักงานบริษัท รายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
3.สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี
4.สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่มีรายได้ ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ/บัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการ ยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่ง และจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
5.สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้

สินเชื่อซิตี้ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 1 วันทำการ

ช่วยเหลือ?

ทราบผลการพิจารณาภายใน 14 วันทำการหลังจากธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน หรือส่งอีเมล์มาที่ dservice@dstore.co.th