กติกาการร่วมกิจกรรมผ่านไลน์
 1. เพิ่มเราเป็นเพื่อน แชร์คำคมประจำใจ พร้อมบอกเหตุผลสั้นๆ แล้วส่งกลับมาทางไลน์แอปพลิเคชั่น
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ มีสิทธิ์รับ บัตร Tesco Lotus 20 รางวัล รางวัลละ 100 บาท รวมมูลค่า 2,000 บาท
 3. ร่วมสนุกในช่วง On-Air ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ในระหว่างเวลา 18.00 – 23.59 น.
 4. ประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 10 ก.ย. 2563ที่หน้าหลักของไลน์ dStore.co.th
เกณฑ์การตัดสิน
ตัดสินโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก
 • ผู้ที่ส่งคำตอบมาในช่วง On-Air วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 18.00-23.59 น.
 • ผู้ที่ทำตามกติกาถูกต้องและครบถ้วน
 • คำตอบมีความคิดสร้างสรรค์ ประทับใจคณะกรรมการ ทั้งนี้คำตอบดังกล่าวไม่ส่อเสียด พาดพิงเสียหายต่อบุคคลอื่น และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
เงื่อนไขการรับรางวัล
 1. สงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องและครบถ้วนตามกติกาเท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจการรม 1 รางวัล ต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 3. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 4. ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านแจ้งใว้ในช่วง On-Air ภายใน 30 วันทำการนับจากวันประกาศผล
 5. ในกรณีที่ของรางวัลถูกตีคืนและไม่มีการติดต่อขอรับภายใน 15 วันถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุด